Tag Archives: Japan

Paggunita ng Kasaysayan sa Japanese Garden of Peace

May isang lugar para sa mga sundalong Hapones na nagbuwis ng buhay at nagpakabayani sa digmaan, ang Japanese Garden of Peace. Nakita ko doon ang ilan sa mga istruktura at lugar na nagpapakita ng kulturang Hapones at ang paghahangad ng … Continue reading

Posted in Backpacking, History, Parks, Photography, Travel | Tagged , , | Leave a comment